Αρχική Σελίδα

Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΗΚΑΠΕ) ανήκει στον Τομέα Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το Εργαστήριο ΕΗΚΑΠΕ εξυπηρετεί τις (α) εκπαιδευτικές ανάγκες των ενταγμένων μαθημάτων και (β) τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του. Διαθέτει πλήρη εκπαιδευτικό εξοπλισμό 16 θέσεων.

Ο ερευνητικός εξοπλισμός αποτελείται από παλμογράφους, γεννήτριες και πολύμετρα μεγάλης ακριβείας, αναλυτή ποιότητας ηλεκτρικής ενέργειας, μετρητές διαφόρων μεγεθών και αναπτυξιακά συστήματα μικροεπεξεργαστών, DSPs και FPGAs. Επίσης διατίθενται μια σειρά υπολογιστικών συστημάτων και περιφερειακών, καθώς και όλο το απαραίτητο λογισμικό. Ακόμη υπάρχει ανεμογεννήτρια, φωτοβολταϊκή διάταξη, μετεωρολογικός σταθμός μέτρησης των σχετικών μεγεθών με σύστημα αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των απασχολούμενων στο ΕΗΚΑΠΕ σχετίζονται με τους ακόλουθους τομείς : Ηλεκτρονικές διατάξεις ελέγχου βασισμένες σε ασαφή λογική, νευρωνικά δίκτυα και γενετικούς αλγορίθμους. Αιολικά συστήματα (διασύνδεση με το δίκτυο, αυτόνομη λειτουργία). Εφαρμογές φωτοβολταϊκών διατάξεων. Συστήματα διαχείρισης ενέργειας (EMS). Αισθητήρες και διατάξεις μετρήσεων βασισμένες σε τεχνικές data fusion και sensor networks. Συστήματα βιοϊατρικής και εμβιομηχανικής. Συστήματα αυτοματοποίησης σε καλλιέργειες. Ανάπτυξη μεταλλακτών και μετατροπέων, κλπ.

Το προσωπικό που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, συνεργάτες και φοιτητές, διεκπεραιώνει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που έχει αναλάβει το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας βρίσκεται στα κτήρια του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) στην θέση που φαίνεται στον χάρτη.