Το Εργαστήριο Κυκλωμάτων, Αισθητήρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Πολυτεχνείου Κρήτης υποστηρίζει μια σειρά μαθημάτων, τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε μεταπτυχιακό:

α.Προπτυχιακά μαθήματα:

  1. ΗΡΥ 201 : Βασική Θεωρία Κυκλωμάτων (3ο Εξάμηνο Σπουδών)
  2. ΗΡΥ 203 : Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων (4ο Εξάμηνο Σπουδών)
  3. ΗΡΥ 413 : Ηλεκτρικές Μετρήσεις και Αισθητήρες (7ο Εξάμηνο Σπουδών)
  4. ΗΡΥ 418 : Ηλεκτρονικά Ισχύος (8ο Εξάμηνο Σπουδών)
  5. ΕΝΕ 511 : Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (9ο Εξάμηνο Σπουδών)
  6. ΗΡΥ 513 : Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (9ο Εξάμηνο Σπουδών)
  7. ΗΡΥ 520 : Υπολογιστικές Μέθοδοι Επίλυσης Κυκλωμάτων (9ο Εξάμηνο Σπουδών)

β.Μεταπτυχιακά μαθήματα:

  1. ΗΡΥ 602 : Ειδικά θέματα σε Συστήματα Ηλεκτρικών Μετρήσεων
  2. ΕΝΕ 601 : Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Συσχετισμένο με το ΕΝΕ 511)
  3. ΕΝΕ 602 : Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (Συσχετισμένο με το ΗΡΥ 513)

Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα υπάρχουν στον Ιστοχώρο Μαθημάτων (WebCourses).

Οι βαθμολογίες των μαθημάτων βρίσκονται στο Φοιτητολόγιο (ClassWeb).