Πρόσβαση

Γεωγραφικό στίγμα και Χάρτες

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του Εργαστηρίου Κυκλωμάτων, Αισθητήρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι κατά προσέγγιση:

Πλάτος (βόρειο): 35.531204° (35° 31' 52,334'' N)
Μήκος (ανατολικό): 24.067791° ( 24° 04' 4,048'' E)
Υψόμετρο: 153m (προσεγγιστικά) πάνω από το επίπεδο της θάλασσας
Google maps coordinates: 35.531204, 24.067791

Είναι διαθέσιμοι επίσης διάφοροι χάρτες για την τοποθεσία του Εργαστηρίου.