Προσωπικό

Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης.

Το Εργαστήριο Κυκλωμάτων, Αισθητήρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στελεχώνεται απο τους παρακάτω ανθρώπους :

Μέλη ΔΕΠ

Πληροφορίες για τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου.

Συνεργάτες

Πληροφορίες για τους Συνεργάτες του Εργαστηρίου.