Εργαλεία


Αριθμομηχανές

Εδώ μπορείτε να βρείτε κάποιες αριθμομηχανές που είτε έχουν υλοποιηθεί από το Εργαστήριο ή προτείνονται από αυτό και έχουν σχέση με υπολογισμό τιμών αντιστατών, πυκνωτών και πηνίων, βασικών συνδεσμολογιών εξαρτημάτων, αναγνώριση ολοκληρωμένων και διάφορες άλλες λειτουργίες.

Αριθμομηχανή Μιγαδικών Αριθμών
Χρωματικός
Κώδικας Αντιστατών
Χρωματικός
Κώδικας Πυκνωτών
Διαιρέτης
Τάσης 1
Υπολογισμός
Πηνίων 1
Αριθμητικός Κώδικας
Αντιστατών SMD
Αριθμητικός
Κώδικας Πυκνωτών
Διαιρέτης
Τάσης 2
Υπολογισμός
Πηνίων 2
Αντιστάτες Παράλληλα 1
Αναγνώριση Ημιαγωγών
με βάση το LOGO
Διαιρέτης
Τάσης 3
Υπολογισμός
Πηνίων 3
Αντιστάτες Παράλληλα 2
Αναγνώριση Ημιαγωγών
με βάση τον Κατασκευαστή
Διαιρέτης
Τάσης 4
Αιθμητικός
Κώδικας Πηνίων
Αντιστάτες Παράλληλα 3
Ηλεκτρονικές Αριθμομηχανές
Διαιρέτης
Τάσης 5
Χρωματικός
Κώδικας Πηνίων