Το Εργαστήριο Κυκλωμάτων, Αισθητήρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Πολυτεχνείου Κρήτης υποστηρίζει μια σειρά μαθημάτων, τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο, όσο και σε μεταπτυχιακό:

α.Προπτυχιακά μαθήματα:

  1. ΗΡΥ 102 : Βασική Θεωρία Κυκλωμάτων (2ο Εξάμηνο Σπουδών)
  2. ΗΡΥ 202 : Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων (3ο Εξάμηνο Σπουδών)
  3. ΗΡΥ 414 : Ηλεκτρικές Μετρήσεις και Αισθητήρες (8ο Εξάμηνο Σπουδών)
  4. ΗΡΥ 419 : Ηλεκτρονικά Ισχύος (8ο Εξάμηνο Σπουδών)
  5. ΕΝΕ 511 : Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (8ο Εξάμηνο Σπουδών)
  6. ΗΡΥ 515 : Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (9ο Εξάμηνο Σπουδών)
  7. ΗΡΥ 520 : Υπολογιστικές Μέθοδοι Επίλυσης Κυκλωμάτων (9ο Εξάμηνο Σπουδών)

β.Μεταπτυχιακά μαθήματα:

  1. ΗΡΥ 602 : Ειδικά θέματα σε Συστήματα Ηλεκτρικών Μετρήσεων
  2. ΕΝΕ 601 : Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Συσχετισμένο με το ΕΝΕ 511)
  3. ΕΝΕ 602 : Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (Συσχετισμένο με το ΗΡΥ 515)

Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα υπάρχουν στον Ιστοχώρο Μαθημάτων (WebCourses).

Οι βαθμολογίες των μαθημάτων βρίσκονται στο Φοιτητολόγιο (ClassWeb).