Χρήσιμα

NameDescriptionVersionDateFile
Οδηγίες Συγγραφής ΕργασιώνΥπόδειγμα για τη συγγραφή των Διπλωματικών
και των Μεταπτυχιακών εργασιών
Φεψρουάριος2021Instructions for authors
Πολλαπλάσια και ΔίθυραΠίνακας με πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια των μονάδων
Πίνακας μετατροπών παραμέτρων των διθύρων
-2015Multipliers
Two-ports

Utilities

NameDescriptionVersionDateFile
Color Select Select, edit, copy and paste colors 3.3 26/10/2017 Color Select.zip
File Processing Files manipulation 14.6 16/11/2021 File Processing.zip
File Synhronize Transfer specific files between computers 11.4 19/8/2020 File Synchronize.zip
Keystrokes Send keystrokes (passwords, etc.) to applications 4.8 26/11/2021 Keystrokes.zip
Password Generator Generate new passwords (save settings in profiles) 2.0 5/6/2019 Password Generator.zip
String Processing Text and Clipboard manipulations 9.4 14/6/2022 String Processing.zip
Kostas Macros Macros for Microsoft Word 15.7 13/8/2023 KostasMacros.zip
Kostas Excel Macros for Microsoft Excel 2.4 19/5/2023 KostasExcel.zip