Χρήσιμα

NameDescriptionVersionDateFile
Οδηγίες Συγγραφής ΕργασιώνΥπόδειγμα για τη συγγραφή των Διπλωματικών
και των Μεταπτυχιακών εργασιών
Απρίλιος2018Instructions for authors
Πολλαπλάσια και ΔίθυραΠίνακας με πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια των μονάδων
Πίνακας μετατροπών παραμέτρων των διθύρων
-2015Multipliers
Two-ports

Utilities

NameDescriptionVersionDateFile
Color SelectSelect, edit, copy and paste colors3.326/10/2017Color Select.zip
File ProcessingFiles manipulation14.417/10/2018File Processing.zip
File SynhronizeTransfer specific files between computers10.910/12/2017File Synchronize.zip
KeystrokesSend keystrokes (passwords, etc.) to applications4.226/3/2018Keystrokes.zip
Password GeneratorGenerate new passwords (save settings in profiles)1.89/9/2018Password Generator.zip
String ProcessingText and Clipboard manipulations7.610/1/2019String Processing.zip
Kostas MacrosMacros for Microsoft Word14.618/4/2018KostasMacros.zip
Kostas ExcelMacros for Microsoft Excel2.33/7/2018KostasExcel.zip