Χρήσιμα

NameDescriptionVersionDateFile
Οδηγίες Συγγραφής ΕργασιώνΥπόδειγμα για τη συγγραφή των Διπλωματικών
και των Μεταπτυχιακών εργασιών
Φεψρουάριος2021Instructions for authors
Πολλαπλάσια και ΔίθυραΠίνακας με πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια των μονάδων
Πίνακας μετατροπών παραμέτρων των διθύρων
-2015Multipliers
Two-ports

Utilities

NameDescriptionVersionDateFile
Color SelectSelect, edit, copy and paste colors3.326/10/2017Color Select.zip
File ProcessingFiles manipulation14.616/11/2021File Processing.zip
File SynhronizeTransfer specific files between computers11.419/8/2020File Synchronize.zip
KeystrokesSend keystrokes (passwords, etc.) to applications4.826/11/2021Keystrokes.zip
Password GeneratorGenerate new passwords (save settings in profiles)2.05/6/2019Password Generator.zip
String ProcessingText and Clipboard manipulations9.214/11/2021String Processing.zip
Kostas MacrosMacros for Microsoft Word15.511/1/2022KostasMacros.zip
Kostas ExcelMacros for Microsoft Excel2.33/7/2018KostasExcel.zip