Δρ. Τριανταφυλλιά Γ. Νικολάου

Ειδικότητα:

Φυσικός, M.Sc., Ph.D. στην επιστημονική περιοχή της Βιώσιμης Παραγωγής & Διαχείρισης Ενεργειακών & Περιβαλλοντικών Συστημάτων.

Σύντομο Βιογραφικό:

Η Τριανταφυλλιά Νικολάου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19 Απριλίου 1977. Είναι Φυσικός του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στην Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διδακτορικό δίπλωμα στην επιστημονική περιοχή των μεθοδολογιών και συστημάτων βιώσιμης διαχείρισης, ενεργειακής αποδοτικότητας και ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος στα κτίρια από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείο Κρήτης. Από το 2008 εργάζεται στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. ως Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος και ως Project Manager ανάπτυξης έργων ενέργειας και περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα συνεργάζεται ως εξωτερικός Συνεργάτης ή εξειδικευμένος Επιστημονικός Υπεύθυνος με φορείς όπως το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Η  ερευνητική της δραστηριότητα περιλαμβάνει συντονισμό και συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, συν-συγγραφή διεθνών τεχνικών βιβλίων, εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, κρίση (reviewer) σε επιστημονικά περιοδικά, ενεργό παρουσία ως ομιλήτρια σε επιστημονικά συνέδρια και φόρουμ. Η  διδακτική της δραστηριότητα περιλαμβάνει υποστήριξη μαθημάτων και αυτοδύναμη διδασκαλία στο Πολυτεχνείο Κρήτης & ΤΕΙ Κρήτης.

Σπουδές:

  • 2010: Διδακτορικό Δίπλωμα  Ειδίκευσης, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης.
  • 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, ΔΠΜΣ «Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
  • 2002: Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ερευνητικά & Επιστημονικά Πεδία:

Μελέτες μοντελοποίησης/προσομοίωσης και τεχνοοικονομικές μελέτες, μελέτες βιωσιμότητας, κόστους οφέλους στους τομείς της παραγωγής/διαχείρισης ενέργειας, τα συστήματα ΑΠΕ, την διαχείριση έργων ύδατος. Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ευφυή ολοκληρωμένα συστήματα για ενεργειακή αποδοτικότητα και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος στα κτίρια.

Μαθήματα:

  • 2018: Προχωρημένα Θέματα ΣΗΕ, Σχολή ΗΜΜΥ, Πολυτεχνείο Κρήτης
  • 2018-2019: Σχεδιασμός & διαχείριση συστημάτων ΑΠΕ, Σχεδιασμός και λειτουργία συστημάτων ΑΠΕ , Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Κρήτης.
Πλήρες Βιογραφικό