Το Εργαστήριο Κυκλωμάτων, Αισθητήρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στελεχώνεται απο τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ :