Το Εργαστήριο Κυκλωμάτων, Αισθητήρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στελεχώνεται απο τους παρακάτω ανθρώπους :