Αφυπηρετήσαντες

  • Μαρκουλάκης Γιώργος

    Ηλεκτρονικός, μέλος ΕΔΙΠ, ενταγμένος στο Εργαστήριο ΕΚΑ2ΠΕ από το 1990 μέχρι 31/8/2014.